Yazı biçimlendirmede ençok kullanılan html taglarından biridir. <FONT> tagı ile bir yazıfontunun büyüklüğünü, rengini ve tipini değiştirebilirsiniz. Temel olarak üç özellik alır. Bunlar :

* SIZE
SIZE değeri fontun büyüklüğünü belirtir. Öntanımlı değer üçtür (3). SIZE değeri enaz 1 ki en küçük font büyüklüğüdür, enfazla 7 ki enbüyük font büyüklüğüdür, alabilir. Kullanım şekli :
<FONT SIZE="5"> Font tagının etki ettiği alan </FONT>
şeklindedir. Ayrıca font büyüklüğünü artırmak için SIZE="+1" veya eksiltmek için SIZE="-2" gibi bir ifade kullanılabilir. Burada birinci ifade etki edeceği alandaki font büyüklüğünü bir artır. Mesela etki ettiği alanın font büyüklüğü 5 olarak tanınmlanmış ise bu değer 6 yapar. İkinci ifade ise font değerini 2 azaltacaktır.
* COLOR
Bu özellik <FONT> tagının etki ettiği alnadaki yazı renginin ne olacağını belirler. Hem tanımlı renk isimlerini ve hemde onaltılık RGB renk değerleri kullanılabilir. Kullanımı şekli :
<FONT COLOR="Red" SIZE="4"> kırmızı gösterilecek yazı. </FONT>
şeklindedir.
* FACE
Bu özellik yazı gösterilirken kullanılacak font tipini belirler. Eğer bu özellik kullanılmazsa öntanımlı sistem fontu kullanılacaktır. Kullanım şekli :
<FONT FACE="Courier New, Comic Sans MS"> fontun etki edeceği yazı. </FONT>
şeklindedir. Burada Courier ve Comic Sans MS birer font tipidir ve istenildiği kadar font tipi aralarına virgül ( , ) koymak şartı ile yanyana yazılabilir. Buradaki amaç eğer istenilen font sayfanın gösterildiği bilgisayarda yok ise ona enyakın fontun kullanılmasını sağlamaktır. Eğer yazılan hiç bir font kullanılacak bilgisayarda yok ise öntanımlı font kullanılacaktır.
Kullanılacak bazı font tipleri ; Arial, Times New Roman, Impact,Courier dir.

Birkaç örnek vermek gerekirse :


<FONT SIZE="4" COLOR="Red">
Kırmızı renkte 4 büyüklüğünde bir font</FONT>
<FONT COLOR="Blue"
FACE="Arial"> Mavi renkte ve Arial font tipinde bir yazı</FONT>
<FONT SIZE="-1" COLOR="Gray" FACE="Time New Roman">
Gri renkte, font büyüklüğü bir azaltılmış
Times New Roman fontu</FONT>
GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ASLINDA HTML ÇOK BASİT BİR DİL DİĞER DERSİMİZDE WEB SAYFAMIZA NASIL FOTO KOYACAĞIMIZ'IÖĞRENECEĞİZ